dissabte, 30 d’abril de 2016

Els racons del Parc Güell des d’uns altres ulls

ELS RACONS DEL PARC GÜELL DE D'UNS ALTRES ULLS

1. Descripcoó breu de l'element patrimonial 

El Parc Güell és un parc de 17 hectàrees amb grans jardins i amb peculiars elements arquitectònics, dissenyat per Antoni Gaudí.
Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926) és l’arquitecte més popular de la història. La seva revolució en el món de l’arquitectura i de les arts plàstiques posa les bases de l’art actual i futur. L’obra de Gaudí es centra en la recerca de la perfecció de l’art, de la perfecció personal i de la perfecció de la societat humana. Ell ho expressava així: "Per fer les coses bé cal: primer, l’amor; segon, la tècnica".

L’arquitecte s’inspirà en les formes de la naturalesa és per això que en el parc trobem nombroses formes ondulades, columnes amb aspectes d’arbres, figures d’animals i formes geomètriques.

Cal destacar que a l’any 1984 el Parc Güell va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.


2. On està situat?

Està situat a la part alta de Barcelona, al vessant del Turó del Carmel que mira al mar, no gaire lluny del Tibidabo. Concretament al carrer Olot 5.

Per arribar de la manera més còmoda i pràctica a la Zona Monumental es recomanen tres accessos: el del carrer de Larrard (entrada principal), el de la carretera del Carmel, núm. 23, on hi ha l'aparcament per a autocars turístics, i un tercer, el del passatge de Sant Josep de la Muntanya, al qual s'hi accedeix per escales mecàniques.
  

El parc està situat a 15/20 minuts en metro o cotxe del centre de la ciutat. S'hi pot accedir amb els autobusos 24, 116, el bus turístic de la zona nord, i el metro (línia 3) de Lesseps.


3. Idees claus. Què volem explicar?

Ens centrarem en els diferents espais emblemàtics del Parc Güell per tal d’apropar uns dels arquitectes més importants de Barcelona als alumnes. Els elements que els nens treballaran són el següents:
·        
Sala Hipòstila: formada per 86 columnes, les exteriors estan inclinades per compensar el pes de la plaça. El sostre està format per petites cúpules decorades amb mosaics ceràmics.


L’escalinata i el drac: doble escalinata delimitada per dos murs. Està organitzada en tres trams, pels quals flueix l’aigua de la font. A mitja alçada de les escales es troba l’escut de Catalunya i el drac, tot recobert de mosaics. Banc: 110 metres de llarg format per mòduls convexos i còncaus. Està decorat per un  trencadís blanc i per un mosaic ceràmic donant formes abstractes i altres figuratives. 


Pòrtic de la Bugadera: té forma d’una gran onada, subjecte a unes columnes inclinades.


El teatre Grec/plaça Naturalesa: gran explanada que va ser construïda per la celebració de grans espectacles a l’aire lliure. Està situada sobre la sala Hipòstila.


4. Proposta d’activitat:

Model o estratègia educativa: Acció-investigació

Objectius de l’activitat:
 • Disposar d’habilitats per participar activament i plenament en la vida cívica.
 • Identificar característiques de l’entorn per poder-lo descriure.
 • Comprendre i produir missatges orals amb la finalitat d’estudi d’ús quotidià per participar activament en intercanvis comunicatius orals respectant les normes.
 • Valorar els coneixement adquirits  i aplicar-los a noves situacions.
 • Aprendre a treballar de manera cooperativa.
 • Afavorir el desenvolupament personal i les relacions interpersonals.
 • Prendre decisions en equip.
 • Valorar quin recurs és més útil per facilitar la presentació.
 • Interpretar plànols de la ciutat de Barcelona i del Parc Güell per orientar-se.
 • Apropar Antoni Gaudi als alumnes.
 • Familiaritzar als alumnes amb la Història del Patrimoni català.
Descripció i funcionament de l’activitat:

Aquesta proposta didàctica està estructurada per fer-la en tres sessions. La sessió introductòria, de desenvolupament i de conclusió i tancament. La metodologia més adient per aquesta proposta didàctica consisteix en treballar de forma cooperativa, és a dir, els alumnes organitzats en grups, seran els protagonistes i els responsables de construir el seu propi aprenentatge. Al llarg d’aquestes sessions es pretén que els alumnes construeixin aquest coneixement a partir de les seves experiències i de la interacció entre iguals. El paper del mestre es basa en guiar i acompanyar als alumnes durant el procés d’ensenyament i aprenentatge.

SESSIÓ 1: Primer de tot s’organitzarà l’aula en petits grups d’unes 5-6 persones, formant així 5 grups de treball. Cada grup s’encarregarà d’investigar un dels espais emblemàtics anomenats anteriorment convertir-se així en experts de l’element. Un cop els grups estiguin formats se’ls hi donarà a cada grup un dossier amb informació del seu espai a treballar. Tot seguit se’ls entregarà també un mapa del Parc Güell (mida A2/3), en el mapa hauran de situar tots els elements característics que es treballaran. Quan hagin acabat es farà una posada en comú per tal de comprovar que la localització dels espais sigui la correcta.
Després conjuntament es farà una activitat d’orientació en la que els nens, entre tot, hauran de decidir quin és el camí més curt per arribar al Parc Güell des de l’escola. Per acabar la sessió es tornaran a posar en grups per pensar i indicar l’itinerari que hauran de seguir per arribar fins al seu destí.

SESSIÓ 2: Aquesta sessió es farà fora de l’escola, dins del recinte del Parc Güell. Per dur a terme aquesta activitat contarem amb el suport de 3 pares, mare, tutors o familiars voluntaris, ja que cada grup es mourà lliurement pel parc per poder investigar a fons el seu espai.
Una vegada al parc cada grup començarà l’itinerari que havien plantejat i marcat prèviament en els seus mapes. A més, abans de començar a caminar pel parc el mestre/a els hi recordarà que hauran d’anotar tot allò que trobin significatiu per tal de poder explicar-ho després als seus companys.
A continuació cada grup es disposarà anar cap al seu espai d’investigació, recollint les dades i característiques més rellevants que trobin. Una cop finalitzada la seva investigació, s’hauran de posar d’acord tots els membres del grup per decidir quina ruta seguiran per visitar la resta del parc.

SESSIÓ 3: És durà a terme a l’aula, per grups d’experts els alumnes hauran de preparar una exposició de l’espai emblemàtic treballat. Per realitzar la presentació els alumnes disposaran de total llibertat per dissenyar-la, utilitzant els recursos i materials que necessitin a fi de facilitar la seva explicació davant dels companys. En funció de la necessitat de l’alumnat s’anirà adaptant la temporització.

Material necessari:
 • Dossier d’experts.
 • Mapa del parc Güell (A2/3)
 • Fotos representatives dels 5 espais.
 • Pissarra digital.
 • Ordinador.
 • Material fungible.
 • Material de l’exposició: depenent del que cada grup necessiti, tenint en compte els recursos dels que disposa el centre.
Consells i recomanacions:
 • Trucar i reservar dia i hora prèviament.
 • Espai molt turístic, per tant, ens trobem amb una gran afluència de gent i cal estar pendents dels nens.
 • El parc disposa de diferents establiments (serveis, bar, botiges, etc.)
 • El metro queda relativament lluny del parc i hi ha una forta pendent per arribar-hi.
 • L’horari del parc és de dilluns a diumenge de 8:00 a 20:00h.
 • El parc disposa d’accés per a persones amb dificultats de mobilitat. 
 5. Bibliografia:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada