dimecres, 25 de maig de 2016

Com funcionava el mercat de Sant Antoni en l’època franquista?


1. Descripció breu de l’element patrimonial

El mercat de Sant Antoni és un dels més importants i grans de la ciutat de Barcelona. La seva extensió és de 5.215 metres quadrats aproximadament, ocupant una illa sencera de l’eixample. Es va iniciar la construcció del mercat l’any 1879 per l’arquitecte Antoni Rovira i Trias i inaugurat per l’alcalde Rius i Taulet el setembre de 1882. El mercat es divideix en tres parts: 

- Mercat del fresc
- Mercat dels encants
- Mercat Dominical del llibre


El mercat és una mostra de l’arquitectura urbana modernista de ferro de finals del segle XIX. Aquest edifici modernista té una estructura de ferro formada per quatre grans braços col·locats en forma de creu I creant una gran cúpula octagonal de 28 metres d’altura suportada per 8 grans columnes de ferro. Entre els braços es formen quatre patis. En cada una de les façanes hi ha una vidriera en forma d’arc que permet l’entrada de llum natural. El Mercat queda envoltat per una marquesina metàl·lica. 
L’edifici del mercat actualment està tancat per un remodelació integral.2. On està situat? 

Està situat al barri de Sant Antoni, a l’eixample de la ciutat de Barcelona, el mercat ocupa tota una illa sencera entre els carrers Compte Urgell, Tamarit, Compte Borrell i Manso, a tocar de les rondes Sant Antoni i Sant Pau.

Pel que fa al transport públic s’hi pot accedir amb els autobusos 20, 24, 37, 41, 55, 64, 120 i amb la línia 2 de metro, parada Sant Antoni. Així doncs, podem dir que és una zona molt ben comunicada.

L’horari del mercat és: de dilluns a dijous, de 7 a 14.30h i de 17.30 a 20.30h. Divendres i dissabtes, de 7 a 20.30h.

3. Idees claus. Què volem explicar?

El que es vol donar a conèixer amb aquesta proposta educativa és el funcionament del Mercat de Sant Antoni en època franquista. D’aquesta manera els alumnes podran descobrir , mitjançant diversos objectes, el que va suposar el franquisme per la població catalana. Alhora que se’ls convida a ser testimonis  de l’evolució i el canvi que ha patit el mercat de Sant Antoni al llarg dels anys. 

4. Proposta d’activitat:

Model o estratègia educativa: kit mòbil

Objectius:
 • Analitzar i investigar el funcionament del mercat de Sant Antoni en època franquista.
 • Conèixer els trets característics del mercat de Sant Antoni.
 • Afavorir el desenvolupament de l’empatia, facilitant al alumnes la comprensió del punt de vista de les persones que van viure el franquisme. 
 • Valorar els elements patrimonials de la ciutat. 
 • Fomentar la orientació en l’espai.
 • Fomentar el treball en equip.
 • Interpretar plànols de la ciutat de Barcelona.

Descripció i funcionament de l’activitat:

Aquesta proposta didàctica està dissenyada per realitzar-se en tres sessions: introductòria, de desenvolupament i tancament. La metodologia que es planteja a continuació engloba el treball individual i grupal. En el primer els alumnes de manera autònoma han de participar activament en les diferents aportacions que es produeixin a l’aula, reflexionant i plantejant-se interrogants que els condueixin a analitzar i conèixer el funcionament del mercat de Sant Antoni en l’època franquista. Mentre els infants, en grups cooperatius, seran els protagonistes i els responsables de sintetitzar els aprenentatges que van construint al llarg de tota la proposta didàctica. 

Al llarg d’aquestes sessions, doncs es planteja una metodologia constructivista, amb la qual  es pretén que els alumnes construeixin els seus coneixements a partir de les experiències vivencials del mercat i de la interacció entre iguals. El paper del mestre durant tota la seqüènciaés acompanya als nens i les nenes en tot el procés d’ensenyament i aprenentatge, oferint-los les eines i el recursos necessaris perquè puguin assolir els objectius i les competències a desenvolupar.

SESSIÓ 1: Per començar es plantegen dues petites activitats introductòries, la primera permet introduir el tema del mercat de Sant Antoni i la segona facilita la comprensió de les característiques essencials de l’època en la qual s’emmarca la seqüència (el franquisme).
Per realitzar la primera activitat es presentarà als infants un plànol de la zona del mercat, en el qual hi aparegui l’estació del transport utilitzat per arribar-hi. Mitjançant la observació del plànol els alumnes hauran de fer les seves conjectures del que pensen que pot ser, a partir de la discussió de l’aula i amb el suport del mestre els alumnes podran arribar a concloure que el plànol que visualitzen és el mercat de Sant Antoni. En obtenir la informació principal del mercat, hauran de ser els propis alumnes el que plantegin com podran arribar-hi des de l’escola. El mapa que elaborin serà el que faran servir el dia de la sortida per arribar al mercat. Tot seguit, al finalitzar la sessió de presentació del mercat, es proposarà als infants que facin una entrevista al seus avis per conèixer, mitjançant fonts primàries, diversa informació sobre l’època franquista perquè puguin situar-se en la historia el dia de la sortida.

SESSIÓ 2: Aquesta sessió es farà fora de l’escola, dins del recinte del Mercat de Sant Antoni. Per dur a terme aquesta activitat contarem amb el suport d’un vetllador del centre i d’un pare o mare o tutor/a o d’algun familiar voluntari per tal d’acompanyar al grup i fer més còmode la sortida.
Un cop al Mercat es traurà el kit mòbil que ajudarà als nens i nenes ha entendre els conceptes que volem treballar. Dins d’aquest kit trobarem el següent:
 • Imatges antigues del mercat 

Amb aquestes imatges volem que els nens coneguin como era abans el mercat, quines eren les seves característiques. 
Alhora que li anem ensenyant les fotos, anirem passejant per el mercat i observarem els canvis que s’han produït. 

 • Producte més important del mercat, un tros de ferro 

Amb el tros de ferro, els nens es familiaritzaran amb el material més destacat en la construcció del mercat. Podran veure i tocar com es aquet material. 
Aquest objecte li mostrarem en l’entrada del mercat ja que es allà, a la porta, on troben la major concentració de ferro. 
 • Cita de Tísner 

"Parlem molt sovint de com cal fer sortir la cultura al carrer. El nostre mercat de llibres demostra com nosaltres ja ho practiquem des de fa anys."

Els nens hauran d’interpretar la frase amb els seus coneixements previs i el que hagin investigat a través de les entrevistes que faran als seus avis. 
Un cop hagin posat en comú les diferents interpretacions i hagin arribat a una conclusió sobre el que vol dir la frase, amb ajuda del mestre sí és necessari, aniran cap a la part externa del mercat
 • Butlletí dels paradistes 

Els nens llegiran el butlletí i descobriran què eren i que segueixen sent les marquesines i perquè serveixen alhora que també podran relacionar la cita de Tísner de la cultura al carrer amb les parades de llibres al carrer. Així doncs, es podrà acabar de profunditzar amb el tema cultural i la importància que li dóna el mercat.
 • Llibre censurat 

"De mica en mica s’omple la pica, Jaume fuster"
Mostrarem aquest llibre als nens i nenes, i el podran fullejar, en ell, veuran trossos del llibre tatxats, tal i com la censura franquista va tatxar les parts que creien immorals. Ells hauran d’explicar què creuen que vol simbolitzar un llibre així, com que hauran parlat sobre el franquisme molts ho relacionaran.

Per tant, podrem parlar amb els nens de la llibertat d’expressió que ten im ara en contrapartida a la que teníem els nostres avis. I s’explicarà la importància que va tenir aquest mercat en època franquista, ja que en ell es venien llibres censurats.

SESSIÓ 3: Aquesta ultima sessió és durà a terme a l’aula. Els alumnes organitzats en petits grups cooperatius, hauran de elaborar una presentació PowerPonit, en la qual quedi reflectida  els coneixements apresos i treballatsal llarg de les sessions anteriors. Donant resposta a la pregunta com funcionava el mercat durant la societat franquista?. A més, mitjançant l’anàlisi del mercat en l’època franquista, els alumnes també podran concretar les diferencies del mercat en temps passats respecte el mercat d’avui en dia. 

Material necessari:
 • Pissarra digital.
 • Ordinador.
 • Material fungible.
 • Kit mòbil.

Consells i recomanacions:
 • Actualment el mercat es troba en fase de remodelació i seria convenient esperar a la finalització d’obres per poder fer l’activitat sense cap impediment. 
 • Seria favorable poder fer la sortida en petits grup, per poder facilitar la comprensió i la manipulació dels objectes.
 • Es necessitarà targeta de Transport públic de Barcelona
 • El mercat disposa de serveis. 
 • Cal tenir en compte l’horari del mercat i convindria conèixer l’hora de més aforament del per intentar evitar-la. 

5. Bibliografí
 • Mercat de Sant Antoni.  Disponible a: http://www.mercatdesantantoni.com/index.php. Recuperat el 25 d’Abril de 2016. 
 • Wikimedia. Disponible a: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Balcells-MercatStAntoni-1909.jpg?uselang=es Recuperat el 26 d’Abril de 2016.
 • Google Maps. Disponible a: https://www.google.es/maps/place/Mercado+de+San+Antonio/@41.3786298,2.1598609,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4a261aaff4f5d:0xa3902b88efcf201a Recuperat el 21 d’Abril de 2016
 • El mercat de Sant Antoni. Disponible a: http://www.mercasa.es/files/multimedios/1286439918_mercado_cuento_101.pdf Recuperat el 26 d’abril de 2016.
 • El mercat de Sant Antoni. Disponible a: http://www.minube.com/rincon/mercat-de-sant-antoni-_-mercado-de-san-antonio-a79935 Recuperat el 26 d’abril de 2016.
 • El mercat de Sant Antoni. Visit Barcelona. Disponible a: http://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/page/957/mercat-de-sant-antoni.html Recuperat el 26 d’abril de 2016.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada