diumenge, 9 de març de 2014

EL NO-DO (NOTICIARIS I DOCUMENTALS)
(CRISTINA PALOMO I LORENA VARO)

Es va crear el dia 29 de setembre de 1942 per la dictadura del General Francisco Franco.
Era un servei de difusió de noticiaris i reportatges de obligatòria exhibició en els cinemes d’Espanya. Aquest noticiari servia, d’una banda, com a propaganda del Franquisme i, per altra banda, com a unió dels espanyols d’arreu del món. La seva primera projecció va tenir lloc el 4 de gener de 1943 i es va mantenir fins el 1975, que va deixar de ser obligatori. El 1981 van deixar de produir-lo. En desembre de 2012 RTVE.ES i Filmoteca han obert aquests excepcionals de la història de la transformació d’Espanya.
Hi ha tres classes de documents:
*      Els materials fílmics
*      Els registres sonors de documents audiovisuals
*      Els documents textuals
Les edicions produïdes pel NO-DO per Espanya van ser 4016.
(Fotogradia: Wikimedia Commons)PROPOSTA D’ACTIVITAT: EL NO-DO

TÍTOL:
HO VEIEM, HO EXPLIQUEM!

Model i/o Estratègies Educatives:
La nostra proposta didàctica es durà a terme en petits grups cooperatius de 4 o 5 alumnes. Es treballarà a l’aula ordinària i també a l’aula d’informàtica per tal que els nens i nenes puguin buscar la informació necessària per a elaborar el seu NO-DO a partir del tema que els hagi tocat.
Un cop tinguin tota la informació recollida faran una síntesi i es prepararan unes pautes per a explicar després la seva noticia.

Objectius que volem aconseguir amb l’activitat:
o   Conèixer en què consistia el noticiari NO-DO que va ser instaurat pel Franquisme.
o   Veure i analitzar de quina manera es donaven la notícies al NO-DO i com es donen ara.
o   Investigar a través de vídeos, quines eren les notícies que es tractaven a l’època.
o   Fer el nostre propi NO-DO particular per grups, a partir de temàtiques que els hi facilitarem.

Descripció de l’activitat:
La proposta didàctica que plantegem consisteix en que els alumnes de 6è de primària coneguin què era el noticiari del franquisme, conegut com el NO-DO: què era, com va sorgir i quina era la seva funció. Tot això, ho faríem a partir de la visualització de diferents vídeos que podem trobar a la pàgina web de RTVE (http://www.rtve.es/filmoteca/no-do). Es tractaria que entre tots féssim una pluja d’idees sobre les característiques que tenia el noticiari. Una vegada les tinguéssim, miraríem els noticiaris actuals que hi ha a la televisió per tal que veiessin les diferències que hi ha entre un i l’altre.
A partir d’aquí, construiríem els nostres propis NO-DOS. L’objectiu és que, a partir de donar als alumnes diferents apartats de la Guerra Civil, ells busquin la informació necessària per tal de poder reproduir, mitjançant aquest mini-informatiu, allò que va passar com si ho estiguéssim vivint ara.
Creiem que pot ser una activitat molt dinàmica, participativa i motivadora, on tots els membres del grup hauran de cooperar activament per aconseguir que el noticiari sigui un èxit. A més, fomentem el desenvolupament competencials en diferent nivells, com per exemple a llengües, on tractaríem totes les dimensions de la llengua (expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita),potenciem també els trets característics a treballar per arribar a ser un bon/a comunicador/a i, inclús, el tractament de la informació. Pensem que és una activitat molt completa que permet la mobilització de diferents aspectes cognitius de l’alumne i amb la qual, alhora, es pot divertir i aprendre de la història que no va succeir fa tant de temps.
La selecció dels temes que hem comentat abans la faríem nosaltres amb cura, ja que tots sabem que és un tema que ha sigut difícil per moltíssima gent i l’hem de tractar amb molt de respecte i sensibilitat. Volem que els temes siguin variats i que donin una mica una visió als nens de les coses que més podem destacar d’aquella època i que puguem extreure algun punt positiu. Hem pensat en el cartellisme de l’època tant famós, en el patrimoni que va ser construït aleshores i que encara conservem, l’arribada del ferrocarril a espanya, etc.

Material necessari:
o   Recull audiovisual del  NO-DO que trobarem a la pàgina web de RTVE (http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/)
o   Una càmera de vídeo per a cada grup (5 grups – 5 càmeres en total)
o   Llapis, goma, colors, retoladors, regles, etc. per a poder dissenyar els nostres cartells de la Guerra Civil.

Consells:
o   La Guerra Civil és un tema una mica delicat que cal tractar amb cura i amb una visió i una anàlisi dels fets el més objectiva possible.
o   Hem de fomentar el respecte entre l’alumnat i no permetre cap tipus de comportament racista, xenòfob o discriminatori dins l’aula.
o   Alguns vídeos poden no tenir so ja que són d’una arxiu antic. Hem de tenir una selecció d’uns quants que ens interessin per treballar diferents vessants de la Guerra Civil com: el cartellisme, patrimoni, esdeveniments importants, etc. i tenir en compte que els puguem escoltar bé.
o   Haurem de fer veure als alumnes que el material audiovisual també pot ser manipulat i no sempre ha de ser verídic. Sobretot en aquesta època on el NO-DO va ser creat pel General Franco.

Fonts d’informació:
RTVE.ES. NO-DO. Data de la consulta: 28 de febrer de 2014. [En línia] Disponible a:

WIKICOMMONS. Spanish Civil War. Data de la consulta: 28 de febrer de 2014. [En línia] Disponible a:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada