dijous, 10 d’abril de 2014

Sant Roc i els malalts de pesta

Sant Roc i els malalts de pesta

Sant Roc. Font: pròpia

L’escultura representa a Sant Roc, un pelegrí occità que va anar a Roma i va tenir cura de malalts de pesta. És considerat Sant protector davant la pesta i tota mena d'epidèmies i protector de pelegrins, infermers, cirurgians o cànids, entre d'altres.
Sant Roc està representat amb una capa i barret de pelegrí, ensenyant una nafra provocada per la pesta a la cama esquerra ja que era per aquella zona on apareixien els primers símptomes de la malaltia. A més a més, hi és acompanyat d’un petit àngel a l’esquerra i un gos a la dreta.
El simbolisme que li atribuïm a l’exposició que fa de la nafra a la cuixa és un signe de valentia, Sant Roc manifesta gosadia i coratge alhora d’afrontar les malalties, ja sigui per a curar malalts o ferits com per resistir a la pròpia.


INTRODUCCIÓ

Qui va ser Sant Roc?
Sant Roc va néixer, segons la tradició, a Montpellier (Occitània, aleshores part del Regne de Mallorca), no se sap ben bé l’any. Va recórrer Itàlia, es va dedicar a curar tots els infectats de pesta, malaltia que ell també patia  i va morir en olor de santedat. La seva intervenció era sol·licitada pels habitants de molts pobles i, davant la desaparició de les diferents malalties a les localitats, reconeixien la intervenció del sant, per la qual cosa se ​​li nomenava sant patró. Tot i no tenir dades concretes sobre el seu naixement i la seva mort, la seva vida es data, amb tota seguretat, a partir de la meitat del segle XIV. 

Sant Roc amb el gos i l’àngel. Font: Wikimedia commons


El dia en que se celebra la seva festivitat el 16 d'agost. Apareix representat en les arts plàstiques vestit de pelegrí, amb bordó, barret amb petxina i capa, ensenyant una nafra a la cama, sent la més habitual l'esquerra, la qual ensenya totalment. És acompanyat d'un gos que li ofereix pa o li llepa la nafra i/o un àngel.
Contràriament, existeixen dubtes sobre la seva historicitat. Segons l'historiador belga Pierre Bolle (2001), Sant Roc no és un sant històricament real i, probablement, la seva llegenda, basada en altres d'anteriors, crea una nova figura totalment fictícia.
El sant real que n'és la base de la llegenda seria Sant Racus d'Autun, invocat com a protector de les tempestes, el seu nom podria haver derivat en Roc i el patronatge sobre les tempestes podria haver derivat en el de Sant Roc com a protector de la pesta.


Els malalts de pesta
La pesta negra va ser la pandèmia de pesta més devastadora en la història de la humanitat que va afectar Europa al segle XIV i que va aconseguir un punt màxim entre 1347 i 1353. S'estima que va ser causa de mort de 25 milions de persones només a Europa (aproximadament un terç de la població del continent per aquell temps). A causa de l’alt grau de contagi, la gent fugia d'aquells llocs que havien estat infectats. Les ciutats van intentar protegir-se de nous contagis, limitant l'ingrés de persones provinents de llocs afectats per l'epidèmia i creant quarantenes. Moltes províncies i ciutats van quedar desolades.
Els malalts de pesta van ser totalment rebutjats i repudiats per tal d’evitar el contagi. La caritat davant la cura dels malalts va ser deixada de costat davant el temor al contagi. D’aquesta manera, els malalts eren examinats pels metges (els que no fugien), intentant guardar la màxima distància possible i protegint-se rere disfresses d’allò més tètriques, se'ls ruixava amb vinagre i olis perfumats, per evitar que la seva corrupció contaminés als que encara gaudien de salut i fins i tot els sacerdots els administraven els sagraments com l'absolució i la comunió des de lluny. En definitiva, els malalts eren exclosos i repel·lits al màxim en la societat. Moltes persones no haguessin mort d’haver-se'ls prestat els auxilis precisos, però cap persona se’ls acostava per temor. 

Metges tracten un malalt amb vestimenta per prevenir el contagi de la pesta. El bec és una màscara de gas primitiva, s’omplia amb substàncies que es pensava que allunyaven la pesta. Font:Nicolas Castell


L’hospital de la Santa Creu

A principis del segle XV, el govern municipal i el bisbat barceloní  van unificar els seus esforços en la construcció d’un gran hospital. D’aquesta manera, es va fundar l’Hospital General de la Santa Creu que volia respondre i donar solució a les necessitats d’assistència de la gran ciutat que era aleshores Barcelona, amb una important població resident i una considerable massa itinerant a causa del seu port i de la seva condició de lloc de pas.
El 1401 es van posar les primeres pedres en els terrenys que ocupava al Raval l’antic hospital d’en Colom, del qual se’n van aprofitar les estructures per a la capella del nou hospital. Les primeres cambres es van construir a l’angle del Nord i de Llevant. No es coneix el nom del mestre d’obres, si bé es parla d’Arnau Bargués com a possible director del conjunt i del mestre Guillem Abiell que va ser l’escultor contractat per realitzar el claustre, entre 1406 i 1414.
La planta baixa de les naus principals es va cobrir de voltes d’ogives molt rebaixades. Aquestes sales es van destinar a les dones malaltes i als dements. Les naus superiors es van construir molt altes i airejades, amb arcs de diafragma apuntats i de mitja volta als angles.
En el segle XVI, es va donar una embranzida a l’obra. Entre els anys 1511 i 1517 es van construir les naus de Ponent i el 1518 la gran porta plateresca del carrer de l’Hospital que substituiria l’entrada pel carrer del Carme i que tancaria el recinte hospitalari entre els dos carrers.
Actualment el conjunt inclou la seu de. l'Institut d'Estudis Catalans (a la Casa de Convalescència, des de 1931), la Biblioteca Nacional de Catalunya (oberta des de 1939, tot i que el condicionament de l'edifici i trasllat havia començat en 1931), l'Escola Massana (des de 1935, a l'espera de trasllat al proper edifici nou de la Plaça de la Gardunya) i dues biblioteques públiques del Consorci de Biblioteques de Barcelona (les de Sant Pau i la infantil de la Santa Creu, que també han de traslladar-se properament).

També hi tenen seu la Reial Acadèmia de farmàcia  i la va tenir l'Escola d'Arts i Oficis del Llibre. A l'espai que ocupava aquest, a la planta baixa de l'ala de Llevant del claustre, s'ha habilitat una sala on s'ofereixen espectacles teatrals. 

On està situat?
Biblioteca Nacional de Catalunya. Font: google maps

Escola Massana. Font: google maps

Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelon. Font: google maps

L’antic hospital de la Santa Creu està situat al barri del Raval , dins del districte de Ciutat Vella. El carrer on podem trobar els diversos edificis que han transformat l’hospital és el carrer Hospital, 56.

Com arribar?
Metro:  
Línia 3: Liceu
Autobús: 14, 18,  38, 59, 91.


PROPOSTA DIDÀCTICA

Idees claus
Sant Roc
Antic Hospital de la Santa Creu
Tracte dels malalts de pesta
Kit educatiu
Reflexions personals dels alumnes

Proposta d’activitat:

Títol de l’activitat: Sant Roc i els malalts de pesta

Model o estratègia educativa: Conversa dialògica i debat

Objectius de l’activitat
·         Conèixer la història/llegenda de Sant Roc.
·         Reconèixer com el patrimoni històric pateix una evolució i un canvi.
·         Reflexionar sobre la seva obra amb els malalts de pesta.
·         Meditar sobre les pròpies actituds davant de persones malaltes.
·         Fomentar els valors de solidaritat en els alumnes. 

Descripció de l’activitat
L’activitat es durà a terme durant la sortida a l’antic l’Hospital de la Santa Creu. Abans d’aturar-nos davant l’escultura de Sant Roc, intentarem situar l’alumnat d’alguna manera que els cridi l’atenció. La intenció es retrocedir en el temps i que siguin els propis estudiants que esbrinin que tot el conjunt d’edificis que poden observar in situ era un gran hospital fa molts i molts anys.  Com ho farem? Mitjançant un kit educatiu. Aquesta petita farmaciola estarà formada per diferents objectes freqüents durant el dia a dia d’un/a metge. 

Kit educatiu. Font: pròpia

Un cop anem mostrant tot el material, suposem que els infants arribaran a la conclusió que tot allò era un enorme hospital. Seguidament, desprès d’explicar breument la historicitat de l’hospital i la seva funció actual, ens aturarem davant de l’escultura de Sant Roc, on començarà l’activitat, que estarà organitzada en tres parts.

1. La història de Sant Roc: Mitjançant la conversa dialògica entre els alumnes i el professor s’anirà descobrint i revelant la significativitat de l’escultura. Entre tots s’intentarà crear el coneixement de forma guiada pel professor. Primer de tot el professor tractarà de crear interès sobre la figura del sant preguntant qui creuen els alumnes que és, que està fent, què té a la cama... Seguidament, el professor explicarà qui era realment Sant Roc i que va ser la pesta. Un cop els nens i nenes ja saben que era un pelegrí que ajudava als malalts de pesta hauran d’esbrinar quina relació té aquest fet amb el que ensenya de la cama. Finalment, quan hagin desemmascarat que la ferida de la cama és en realitat una nafra provocada per la pesta, el professor explicarà quin tracte rebien els malalts de pesta en la època i intentarà iniciar un debat sobre per què creuen els alumnes que Sant Roc l’ensenya lliurement.

2. Què faríeu vosaltres? En aquesta segona part, dividirem als alumnes en petits grups de cinc persones. En cada grup, cada nen es posarà en el lloc d’un personatge que se li assignarà per sorteig mitjançant unes targetes. En petit grup, els alumnes explicaran als seus companys que haguessin fet ells si s’haguessin trobat en la situació del seu personatge. Els personatges seran els següents:

a.       Malalt de pesta: Avui t'has aixecat amb una sensació molt extranya i a mesura que han anat passant les hores t'ha començat a fer molt mal el cap i el cos en general. El teu germà t'ha posat la mà al front i creu que tens molta febre. Els vómits repentins t'han assegurat que has agafat la pesta negra. Saps que dintre d'un parell de dies se t'inflamarà la zona de l'engonal i el coll i començaràs a sangrar. Moriràs en poc temps si un metge no et visita i, abans de morir, vols que un sacerdot et beneeixi i no vols marxar sol...

b.      Germà d’un malalt de pesta: Avui al tornar de treballar has trobat al teu germà al llit, malalt. Sospitès que s'ha contagiat de la peste negra, la malaltia que està causant la mort de tanta gent. Està clar que no vols contagiar-te i el teu germà et suposa un gran risc.Però és el teu germà i vols ajudar-lo...

c.       Metge: Com a metge, coneixes la malaltia però no saps com pots curar a la gent. Saps bé que una persona malalts de pesta no es pot salvar, però pots alleujar els seus dolors... La teva ètica professional et demana ajudar als malalts, però i si et contagies... 

d.      Sacerdot: Com a sacerdot, el teu deure és acomiadar els que deixen aquest món de la millor manera per a que vagin al cel. Saps bé que una persona malalts de pesta no es pot salvar, però pots donar-li la pau que demana... La teva ètica professional et demana ajudar als malalts, però i si et contagies... 

e.      Veí del poble: Poc a poc, veus com gent del teu voltant, familia i amics van emmalaltin, et quedes a prestar la teva ajuda on es necessiti, o abandones a la teva gent fugint cap a un altre poble?

3     3. Posada en comú: Finalment, tornarem al gran grup i cada grup exposarà les idees que han sortit. Debatrem sobre les diferents posicions dels personatges, quines creuen que són més correctes respecte a diferents aspectes, per què, etc. Per últim lloc, es fomentarà un debat sobre si troben actituds d’aquests diferents tipus en l’actualitat i com creuen que ha d’actuar avui en dia la societat respectes les malalties.

Material necessari
-          Kit educatiu ( termòmetre, gases, xeringa, sèrum, tiretes, medicaments, cotó, iode, etc)

Consells
-          L’alumnat haurà de tenir cura del seus objectes personals ja que és un espai on hi ha una gran acumulació de persones.
-          Els estudiants hauran de respectar l’espai i no realitzar actes no cívics com llançar brossa al terra o fer molt xivarri.

Bibliografia

Antoni Virgili. Universidad Autónoma de Barcelona, Historia NG nº 103: La peste negra, la epidemia más mortífera. National Geographic España. [en línea] Disponible en: http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/grandes_reportajes/7280/peste_negra_epidemia_mas_mortifera.html

Viquipèdia l’enciclopèdia lliure: Sant Roc. [en línea] Disponible en: http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Roc
Barcelona turisme: Antic Hospital de la Santa Creu. [en línea] Disponible en: http://www.barcelonaturisme.com/Antiguo-Hospital-de-la-Santa-Creu/_3Ngb8YjSpL3U56ScBHOWcxpDev_Vr2xefyy7yRSRMGle6X78lktgSw

Mª Trinidad Vilchez (2011): Antic Hospital de la Santa Creu. Blog: La Barcelona d’abans, d’avui i de sempre. [en línea] Disponible en: http://mtvo-lasmentiras.blogspot.com.es/2011/11/antiguo-hospital-de-la-santa-cruz1696.html
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada