dimarts, 1 d’abril de 2014


L’eina de cerca en el temps: Ús de l’hemeroteca de la Vanguardia.

Molts cops resulta difícil imaginar un fet històric des de la perspectiva actual, no ens podem ficar dintre del cap d’un habitant de la Barcelona de mitjans de segle XIX i així, saber que sentia aquesta persona davant d’un fet contemporani i actual ocorregut a la seva època. Per aquest motiu és usual que molts fets històrics allunyats de l’actualitat, i no cal que sigui per segles, resulten poc significatius, tant per alumnes com per a adults. Només cal pensar en com ens sentim amb la crisis actual i quina concepció tenim del Crack del 29. Per sort, existeixen una sèrie de recursos que ens permeten veure d’una forma bastant directe i subjectiva les inquietuds d’èpoques passades i com pertorbaven als habitants.
Tots coneixem aquest tipus de recursos, poden ser llibres antics, diaris personals, fotografies antigues i  fins i tot, pel·lícules documentals. Són unes fonts que aporten molta informació, però presenten l’inconvenient de que ens mostren un molt breu espai de temps. D’altres fonts com les restes arqueològiques ens permeten allunyar-nos més temporalment, però ens faciliten menys informació i està molt més codificada, cosa que dificulta el seu desxiframent.
Amb aquesta entrada volem que us adoneu d’una eina que molts cops passa desapercebuda i que ens pot aportar molta informació d’un moment històric destacat. Ens referim a l’hemeroteca de La Vanguardia. És una eina gratuïta i molt intuïtiva que ens permet “viatjar en el temps” i adquirir un exemplar de diari real i veure que va passar en un dia concret. L’únic inconvenient que presenta és que, al igual que les fotografies o llibres, no es pot remuntar gaire enrere en el temps, únicament fins al 01-02 de 1881. Podríem dividir l’hemeroteca en dos grans apartats. Al primer el podríem anomenar de cerca concreta, ja que podem introduir una paraula o un conjunt perquè el buscador ens busqui diaris on apareguin. Es poden modificar paràmetres per fer una cerca molt més efectiva, com reduir l’interval d’anys a buscar. També es pot ordenar la cerca per la importància dels fets ocorreguts. El segon apartat, el podríem anomenar cerca curiosa, ja que l’usuari no busca un fet concret, sinó que escriu una data i consulta que va passar en aquell dia concret. Pot resultar atractiu per als alumnes per veure que va passar per exemple el dia del seu naixement.
En definitiva, és una eina que pot aportar molta informació, fàcil d’utilitzar, que fomenta la curiositat, gratuïta i que permet tant consultar diaris sencers com descarregar-los en format PDF.


Cercador de l’hemeroteca de La Vanguardia. Font: Lavanguardia.com

Per veure clarament les possibilitats que ens ofereix l’hemeroteca vam fer una cerca posant les següents paraules: Palau Güell, Antoni Gaudí... i també vam fer diferents proves canviant l’interval de temps a buscar i utilitzant el botó de rellevància. Clarament els resultats van ser molt diversos, la informació que oferia de Gaudí era molt major que la del Palau Güell, el qual era molts cops anomenant juntament amb altres obres de l’arquitecte modernista. També ens va picar la curiositat i vam fer una cerca curiosa, en la qual vam introduir la data: 10 de Juny de 1926, i uns quants dels dies següents. Aquesta és la data de mort d’en Gaudí, i nomes introduint aquesta data vam trobar grans titulars.

Noticia d la mort de Gaudí del dia 11-06-1926. Font: Lavanguardia.com
El poder observar diferents diaris que han estat escrits en diferents moments ens permet veure l’evolució d’aquest, tant en el format com en el tipus de discurs que empren. En la imatge anterior  veiem un diari que ja ha sofert un canvi, on s’utilitza un llenguatge més semblant a l’actual, on es juga amb les mides de les lletres, tot i així encara està lluny d’un diària actual on es veuen fotografies immenses a tot color.

                  
                                                                 Noticia de l’any 1922.Font:Lavanguardia.com   
       
  
                                                                 Noticia de l’any 1966. Font:Lavanguardia.com

Com es pot veure aquesta eina permet buscar no només artistes o obres, sinó que també té una vessant més transversal que ens permet tractar la llengua, la geografia, historia... Per tant cal tenir-la en compte a l’hora de treballar en l’escola. També és important valorar com s’introdueix a classe per explicar un tema en concret, ja que ens permet anar del més concret al més general o al revés. Amb això volem dir que es pot treballar primer el modernisme, Gaudí o el Palau Güell i després ensenyar noticies de quan van passar els fets, o es poden introduir primer les noticies com a recurs per atreure l’atenció de l’alumnat. De totes formes, s’ha de tenir present que encara que sigui un recurs ràpid i senzill, la preparació prèvia és necessària per no trobar-se sorpreses o perdre temps.
Com em comentat aquest recurs no ho és tot, sinó que és una ajuda o un suplement als coneixements que és volen transmetre, per tant el mestre ha d’aportar els continguts i pot incloure noticies entremig per trencar amb la monotonia i arribar a generar un interès més o menys constant. Volem incloure un petit exemple amb Gaudí i el Palau Güell.
Antoni Gaudí i Cornet va néixer l’any 1852 a Reus. És uns dels arquitectes modernistes més reconeguts al món. Va ser contractat per molts famílies benestants per que construís les seves mansions, i fins i tot, edificis plurifamiliars, com la casa Batlló. Va revolucionar l’arquitectura catalana de l’època mitjançant tècniques com el trencadís, el treball amb línies ondulants i l’ús d’elements naturals.


Fotografía d’Antoni Gaudí. Font: Wikimedia commons.

Entre les seves obres principals destaquen: La sagrada família, la casa Batlló, la casa Milà, El parc Güell, el Palau Güell, la casa Calvet...
Va morir l’any 1926 a Barcelona atropellat per un tramvia.

Un cop feta l’explicació podríem introduir noticies relacionades com aquesta en que es parla de les seves principal obres.

Promoció del 18-09-1994. Font: Lavanguardia.com

Palau Güell va ser construït entre el 1886 i el 1889. Va ser un encàrrec d’Eusebi Güell a l’arquitecte modernista Antoni Gaudí. Aquesta obra destaca per la seva façana sòbria construïda en pedra grisa, la seva base gairebé quadrada, les seves portes de ferro forjat amb les inicials de Eusebi Güell, l’ús del marbre i els elements decoratius de gran qualitat i originalitat com són els mobles o la ceràmica. Va ser declarat patrimoni de la humanitat per la UNESCO l’any 1986.


Façana del Palau Güell. Font: Wikimedia commons


Mapa on apareix el Palau Güell. Font: Google MapsNoticia: El Palau Güell patrimoni de l’humanitat. Font: Lavanguardia.com

Activitat: Periodistes al llarg del temps!
Model o estratègia educativa: Treball cooperatiu, cerca i discriminació d’informació
Objectius:
·         Saber estructurar una noticia
·         Conèixer la nostra pròpia història, la dels nostres pares i la dels nostres avis
·         Trobar similituds i diferències entre les noticies antigues i les de la nostra època
Descripció de l’activitat:
Com hem vist la hemeroteca de La Vanguardia és una eina força útil i que ens serveix per a que els nostres  alumnes puguin interessar-se per la història. Per fer-ho creiem convenient que primer treballin amb la història de les persones que tenen més a prop: els seus companys de classe i els seus familiars.
Per fer-ho hem estructurat l’activitat en dues fases i una petita fase prèvia.
Fase prèvia: Un parell de dies abans de realitzar aquesta activitat els alumnes hauran de preguntar als seus pares i avis quan van néixer i portar-ho a classe com a deures.
Primera fase: Per aquesta activitat necessitarem que els nens busquin informació a la hemeroteca de La Vanguardia. Per fer-ho ensenyarem als alumnes quins passos han de seguir i un cop dins ells mateixos hauran de buscar les noticies de més rellevància els dies que van néixer els seus pares, els seus avis i ells mateixos. Com que no disposarem d’ordinadors suficients per a cada estudiant, treballaran en petits grups i així s’ajudaran entre ells a triar els fets més rellevants. Un cop hagin seleccionat les noticies que més els han impactat de totes les que han trobat, les imprimirem i cada nen enganxarà en una cartolina les tres noticies i els hi podrà títol.
Segona fase: Un cop la cartolina ja està feta els alumnes exposaran davant dels seus companys les tres noticies que han seleccionat i quines diferències i quines similituds hi ha entre elles.

Consells:
-          Al ser la hemeroteca una eina online, cal disposar de les eines necessàries per accedir: Ordinadors individuals o per compartir, projector o pissarra digital i Internet.
-          Per presentar l’eina cal que el mestre es prepari prèviament les noticies que vol mostrar per estalviar temps i sorpreses.
-          L’hemeroteca s’ha d’entendre com un complement al aprenentatge, per tant no es pot pretendre que els alumnes obtinguin molta informació només llegint noticies aïllades.

Bibliografia:

Figueres, X. I Munté, I. (2012) Gaudí y el Modernismo en  Cataluña. Recuperat 12 de març del 2014, des de http://www.gaudiallgaudi.com/EA008.htm
Diputació de Barcelona. (2014) Palau Güell. Recuperat  13 de març del 2014, des de http://palauguell.cat
Viquipèdia (2014) Gaudí. Recuperat 12 de març del 2014, des de http://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD_i_Cornet
Viquipèdia (2014) Palau Güell. Recuperat 12 de març del 2014, des de http://ca.wikipedia.org/wiki/Palau_G%C3%BCell
Wikimedia commons (2014). Recuperat 13 de març del 2014, des de http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada