dilluns, 12 de maig de 2014

La cúpula de Sant Pere Nolasc, una cúpula feta per un afrancesat!

Qui era Sant Pere Nolasc?

Sant Pere Nolasc va ser un mercader que va nèixer a finals del segle XII, va morir a meitat del segle XIII i és fundador de l’Ordre de Nostra Senyora de la Mercè. Sant Pere Nolasc amb el seu propi patrimoni organitzava expedicions per a negociar l'alliberament de cristians presoners dels musulmans. 

Es diu que la nit de l'1 al 2 d'agost de 1218 se li va aparèixer la Verge demanant-li que fundés una orde que es dediqués a la redempció dels captius. Quan la va fundar aquest odre estava format per religiosos i cavallers que van rebre la institució canònica del bisbe de Barcelona i la investidura militar de Jaume I. Se’ls coneix amb el nom dels mercedaris i juraven: pobresa, castedat, obediència i lliurar-se com ostatges si no obtenien els diners pel seu rescat. Es representa a Sant Pere Nolasc vestit amb hàbits blancs amb unes cadenes trancades, un estendard amb les armes de la corona d’Argó i una creu.

L’església

L’església de Sant Pere Nolasc es troba a la Plaça Castella número 6. Metro Universitat.

Fotografia 1. Ubicació de la Parròquia de Sant Pere Nolasc. Font: Google Maps


Horari de les misses: 08:30, 18:30 i 20 h 
Dissabtes: 08:30, 19 i 20 h
Diumenges: 9, 11, 12, 13 i 19:30 h
Fotografia 2. Pàrroquia Sant Pere Nolasc. Font: Autores

La part de l’església que es veu avui, era la capella del primer convent que van tenir els Pare Paüls a Espanya. La seva construcció va ser entre l’any 1710 i 1746 i la van dedicar a San Carles de Bormeo i a Sant Sever. Aquesta capella, té una sola nau coronada per una cúpula semiesfèrica i dues capelles a cada costat que es comuniquen. La decoració amb la pintura mural de la cúpula al fresc va ser posterior, es va realitzar a finals de segle XVIII i principis del XIX.

Amb l’ocupació napoleònica al 1808, els religiosos van ser expulsats i el convent va passar a ser hospital militar, destinació que va continuar, pràcticament, fins l’any 1939. Tres anys després, l’edifici va ser cedit a l’Ajuntament de Barcelona, el qual va fer enderrocar les dependències hospitalàries i restaurar l’església (1943-1947). També va acabar la torre-campanar de la part esquerra i instal·lar el pòrtic que avui veiem aprofitant les columnes de l’antic claustre conventual.
Fotografia 3. Vista panoràmica del altar de la parròquia. Font: Autores

La cúpula


Fotografia 4. Pintura mural al fresc que trobem a la cúpula.
Font: Autores
És considerada com una de les millors obres d’art, en pintura mural al fresc, que es poden veure a la nostra ciutat per les seves dimensions, 387 m² i per qualitat pictòrica i compositiva.
La cúpula representa la glorificació de la Mare de Déu, coronada per la Santíssima Trinitat. Al voltant d’aquest grup central s’articula tota la composició: sant Josep, amb la vara florida, acompanyat pels apòstols entre els quals destaca sant Pere. A l’altre costat, hi ha figures bíbliques com Moisès i Elies. Recolzats sobre núvols, contemplen la coronació de Maria diversos sants i santes, fundadors d’ordes religiosos, monjos i cavallers en actitud d’oració, i grups d’àngels que volen. 

És una composició plena de força i expressivitat. Les figures són vigorosament modelades fins al punt que n’hi ha que semblen sortir de la superfície pintada. La cúpula descansa sobre quatre arcs de mig punt.

Sabeu qui va ser Joseph Flaugier? 


Fotografia 5. Autorretrat de Joseph Flaugier.
Font: Gran Enciclopèdia Catalana
Va ser un pintor provençal (Lo Martegue, Provença 1757-Barcelona, 1813) que cap al 1773 s’establí a Barcelona, on fou deixeble de l’Escola de Llotja. Viatjà entre el 1793 i el 1800, amb una possible estada a París. Són nombroses les referències a les seves activitats artístiques: féu pintures religioses a Reus, al monestir de Poblet (1789) i en esglésies barcelonines, com la Coronació de la Mare de Déu (1800), a la cúpula de Sant Sever i Sant Carles Borromeo, la seva obra més important. 

Féu els retrats de Carles IV i Maria Lluïsa (1802), per a l’ajuntament de Barcelona, el de Josep Bonaparte (Museus d’Art de Barcelona) i un autoretrat (Museu d’Història de la Ciutat, Barcelona). Conreà també la pintura decorativa d’interiors: dins la nombrosa sèrie barcelonina, la casa Vedruna (Palau de Pedralbes), a Reus la casa Miró, i probablement a Tarragona la casa Castellarnau. Hi ha excel·lents dibuixos seus als Museus d’Art de Barcelona, de tema mitològic, bíblic o de costums populars, i d’altres, gairebé sempre religiosos, foren gravats.

El seu estil, orientat cap als ideals clàssics, té més relació amb el d’A.R. Mengs que amb el rígid concepte de J.L. David, del qual hom l’ha considerat seguidor. El 1809 es féu càrrec de la direcció de l’Escola de Dibuix de Llotja, de Barcelona, que ocupà fins que morí. A més de les seves activitats pedagògiques, fou remarcable el seu intent d’establir un museu públic de pintures.

ACTIVITAT: DESCOBRINT SANT PERE NOLASCSortida:

 1 ESO Grups de 5 alumnes amb brúixoles Mòbils amb descodificador QR (un per grup) i connexió a internet Model/puzzle del fresc de la cúpula
Objectius:

 Treballar l’orientació en l’espai amb brúixoles Conèixer la cúpula de l’església i la seva història
Part 1: El docent portarà als alumnes a la porta de l’escola i els hi donarà la primera instrucció indicant el punt cardinal i les passes que hi ha fins al destí que serà el metro. Dins del metro es repartirà a cada grup un paper amb la següent instrucció, seguint la dinàmica de passos, que serà com es surt del metro (quina sortida han d’agafar). Un cop estiguin fora se’ls donarà la següent instrucció que els portarà fins l’església. Perquè no es segueixin uns als altres es donarà a cada grup una informació diferent (que vagin per carrers diferents).
Se’ls donarà uns 11 minuts per arribar al destí. Per evitar que saltin les instruccions se’ls hi demanarà quan arribin que diguin 3 coses que han vist en el seu recorregut.
Part 2: Un cop estiguin davant de l’església, aprofitarem per seure a l‘espai que hi ha al davant i fer una pluja d’idees sobre que creuen que veuran, que és el que veuen, troben algun element que destaca, etc. 

D’aquesta església ens interessa especialment la cúpula i per tant, posarem especial èmfasi en aquest aspecte. Farem preguntes als alumnes perquè es vagin pensant sobre la cúpula i crearem expectatives sobre l’interior d’aquesta. L’exterior podran veure que està fet de petites peces de ceràmica formant una espècie de fris/mural amb dibuixos creant rombes però l’interior l’hauran d’investigar.
Part 3: Anirem entrant a la parròquia de Sant Pere Nolasc, respectant el silenci i a la gent que estigui dedicant-se al culte. I els alumnes aniran observant la parròquia, fins reunint-nos al punt central de la cúpula i seurem a observar-la uns minuts. Durant aquests minuts, els alumnes podran fer fotografies que utilitzarem posteriorment. 

Abans de sortir, al primer banc de l’església i haurà un sac, preparat pels mestres, que contindrà les peces del fresc amb unes indicacions. Però per fora, tindrà un codi QR on posarà: Alumnes aquest sac, us ajudarà a entendre el que estàveu veient i la història de la cúpula.
Part 4: Després, ens reunirem a la plaça davant de l’església i comentarem les hipòtesis que ens havíem plantejat amb allò que hem pogut veure. Posteriorment, per grups repartirem les peces del mural, que darrere tindran un codi QR que explicarà que o qui hi ha en aquest tros de peça.
Un cop muntat el mural i feta la seva explicació, al sac hi haurà un pergamí on hi haurà una gran pregunta: Qui va realitzar aquesta pintura (fresc)? Aquesta part de l’activitat l’haurem de resoldre a l’escola posteriorment amb l’ajut de llibre o Internet i d’aquesta manera conclouríem la sortida.

SUGGERIMENTS:

- A partir d’aquesta sortida es podria establir una connexió amb la història d’Espanya del segle XVIII, amb el tema dels afrancesats.- També es podria establir amb l’estil d’art del segle XVIII i XIX.- Anar just després de la missa perquè l’església només obre per les cerimònies religioses.

BIBLIOGRAFIA/WEBGRAFIA- Pàgina web de la Parròquia Sant Pere Nolasc. Disponible en:
- Visita lliure a la Parròquia Sant Pere Nolasc.
- Gran Enciclopèdia Catalana. Disponible en:

- Guia del Patrimoni Històric i Artístic dels Municipis Catalans. Disponible en:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada