dijous, 15 de maig de 2014

Sant Just i Pastor i l'enigma de Witiza• Descripció de l’element patrimonial
Aquesta església parroquial està situada en el lloc on fou el centre de l'antiga colònia romana i molt a prop de l'encreuament dels seus dos carrers principals. Segons antigues tradicions no documentades, l'església fou edificada, a principis del segle IV, sobre les arenes on van morir els primers màrtirs cristians de la nostra ciutat.
Hi ha historiadors que han cregut que l’Església dels Sants Just i Pastor va fer funcions de catedral durant el període musulmà, del 718 al 801, a causa d'haver estat la catedral convertida en mesquita.
A la crònica de Sant Pere de les Puel·les, la fundació és atribuïda a Lluís el Pietós, fill de Carlemany, qui va fer construir el temple en alliberar la ciutat dels musulmans.
De l'any 900 es conserva la lauda sepulcral de Witiza, la més antiga de la Tarraconense en la qual apareixen les datacions de l'Era hispànica, de l'Encarnació i la dels Reis francs. A Witiza se'l considera el primer feligrès conegut de la parròquia.
Tot i així, el cos que conservem avui en dia és una edificació gòtica portada a terme entre 1342 i 1574 a partir de diferents fases constructives, possiblement amb les traces inicials del mestre Bernat Roca.

 
• Localització

L’església Sant Just i Pastor està situada a la Plaça que porta el seu nom, Sant Just i Pastor nº 1, del districte de Ciutat Vella de la ciutat de Barcelona.